Skip to main content

Gallup CliftonStrengths

Op basis van ruim 40 jaar wereldwijd onderzoek heeft het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup alle veel voorkomende gedragingen – die bijdragen aan meer welbevinden – geordend in 34 talentthema’s.

De CliftonStrengths methodiek geeft mensen inzichten in hun aangeboren potentieel én ook in dat van anderen. Daarnaast helpt het om een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen op de werkvloer om elkaars talenten te begrijpen, benoemen, waarderen, ontwikkelen en versterken. Het gaat uit van een groeimindset waarin mensen hun natuurlijke talenten kunnen uitbouwen tot sterke punten door deze situationeel bewust in te zetten voor meer impact, betekenis en/of resultaat.

Overall helpt deze methodiek om een ‘strengths based’ cultuur te bouwen en ontwikkelen in organisaties, waar medewerkers zich goed verbonden voelen met de ambities en doelen van de organisatie en hun collega’s.

Dit levert CliftonStrengths op

De 34 All-rapportage geeft goed inzicht in de 34 talentthema’s. Het geeft een duidelijke omschrijving van de top 10 sterkste talenten. Dit is het gedrag waarop iemand van nature denkt, voelt en handelt in een terugkerend productief patroon. Het geeft een unieke DNA-profiel weer van iemands persoonlijkheid en zegt veel over wie hij/zij is.
Dit is wat CliftonStrenghts je brengt:

  • Stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het persoonlijk leiderschap.
  • Creëren van een positiever zelfbeeld en zelfvertrouwen.
  • Het creëren van meer impact, betekenis, succes en/of voldoening door situationeel bewust bepaalde talentthema’s te benutten, van jezelf en/of van de ander. Dit zorgt voor meer betrokkenheid (engagement).
  • Motiveert en helpt om regie te nemen bij het maken van de juiste keuzes voor bepaalde projecten, taken en/of loopbaanstappen die beter bij hen passen. Hierdoor neemt de effectiviteit en de productiviteit toe.
  • Structureel verbeteren van de performance op een manier die positieve energie geeft. Dit leidt tot meer werkplezier en een lager ziekteverzuim.
Laten we kennismaken

Werken met CliftonStrengths

De talentenscan bestaat uit:

  1. Het beantwoorden van een online vragenlijst met 177 stellingen die zijn gerelateerd aan verschillende eigenschappen van een individu (duur: ca. 35 minuten).
  2. Een uitgebreide rapportage met 34 talentthema’s en een gepersonaliseerde omschrijving van de top 10 sterkste talentthema’s die identificeren van waaruit iemands unieke bijdrage zit in denken, voelen en handelen. Inclusief een aantal concrete tips en actiepunten met aandacht voor de blinde vlekken (is de overdrive vanuit talent). Deze helpen om de top 10 talentthema’s te ontwikkelen en benutten in de dagelijkse werkzaamheden.
  3. Een persoonlijk coachgesprek van 1,5 uur met uitleg wat iemands natuurlijke vermogens zijn en hoe deze zijn in te zetten voor persoonlijk en professioneel succes door zelfontdekking en maximale potentieelrealisatie.
  4. De mogelijkheid om aan de hand van een Strengths Teamgrid inzichtelijk te krijgen wat de diversiteit is in de verzameling top 10 strengths van het team en hoe deze zijn verdeeld over de vier domeinen. Deze vier domeinen beschrijven hoe mensen en teams deze talentthema’s van nature gebruiken in het verwerken van informatie, het uitvoeren van taken, het beïnvloeden van anderen en het opbouwen van relaties. Dit geeft een goed beeld van de krachten van het team en hoe dit ingezet kan worden ten behoeve van de gezamenlijke doelen en opgaven van het team en/of organisatie.