Skip to main content

DISC Analyse

Hoe reageer ik op anderen en waarom? Dat is de vraag die met een goede DISC analyse beantwoord kan worden. De DISC methode geeft inzicht in hoe wij van nature handelen, reageren en communiceren. Vooral wanneer we onder druk staan, bij spanning en stress, heeft dit veel invloed op ons waarneembare gedrag. Met DISC kom je te weten welke communicatie- en gedragsstijlen je hanteert en ook die van een ander. Hiermee ben je in staat om elkaars ‘taal’ te spreken, waardoor er vertrouwen en wederzijds begrip ontstaat. DISC geeft verder ook inzicht in wat ons energie geeft en wat energie kost.

De DISC methode brengt iemands voorkeursstijlen, sterke kanten, communicatie en groeimogelijkheden in kaart. DISC staat voor Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus. Dit zijn de 4 verschillende hoofdstijlen (D, I, S, en C). Deze vier stijlen zijn in iedere persoonlijkheidsstructuur aanwezig zijn, maar in verschillende mate. Een DISC stijl is niet goed of fout. Iedere stijl heeft sterkten en uitdagingen afhankelijk van de context. Zijn de omstandigheden gunstig, dan passen we ons gedrag aan (secundaire stijl). Zijn de omstandigheden niet optimaal dan zijn we geneigd om onbewust te reageren conform onze primaire stijl.

Wat levert DISC jou op?

  • Betere onderlinge communicatie
  • Diepgaand inzicht in de eigen persoonlijkheidsstijl
  • Conflicten oplossen of voorkomen
  • Onderlinge verschillen te waarderen
  • Positiever en effectiever samenwerken
Laten we kennismaken

Werken met DISC

Het werken met DISC begint altijd met het maken van het eigen DISC persoonlijkheidsprofiel. Hiervoor vul je in ca. 15 minuten een online vragenlijst in. Op basis van de gegeven antwoorden wordt een persoonlijk rapport met jouw DISC profiel opgemaakt die je via mij krijgt toegestuurd.

Vervolgens koppel ik de resultaten uit jouw rapportage aan je terug en geef ik jou meer uitleg en achtergrond informatie tijdens de eerstvolgende coachsessie.