Skip to main content

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

De Talenten Motivatie Analyse (TMA) is een uniek diagnostisch instrument, waarbij door middel van een interactieve methode jouw drijfveren, talenten en competenties in kaart worden gebracht. Er wordt als het ware een ‘blauwdruk’ gemaakt. Dit geeft inzicht in jouw persoonlijkheid en talenten en hoe deze het meest tot hun recht komen.

Ik geloof dat mensen het best functioneren en het meest betrokken zijn, als ze werk doen dat goed aansluit bij hun drijfveren en talenten. Sterker nog, als mensen weten wat hen drijft en waar de eigen talenten liggen, snappen ze direct waarom ze gelukkig of ongelukkig zijn in hun werk. Dat is de kracht van zelfinzicht. De talentenanalyse geeft veel inzicht in de persoonlijkheid van mensen en veel informatie over iemands talenten en drijfveren.

TMA

Dit levert TMA jou op

  • Inzicht in je persoonlijke drijfveren en talenten. Dit helpt je enorm om eigen motieven en voorkeursgedrag in kaart te brengen, te begrijpen en effectief in te zetten.
  • De talentenanalyse is voor de meeste mensen een eyeopener: de rapportage is treffend en zeer herkenbaar.
  • Elke uitkomst is goed. De talentenanalyse draagt geen oordeel in zich. Het gaat om het zichtbaar maken van voorkeursgedrag.
  • De analyse geeft inzicht in sterke en minder sterke kanten. Je krijgt praktische handvatten om je talenten verder te ontwikkelen.
Laten we kennismaken

Werken met de TMA

Je vult online een uitgebreide vragenlijst in waarmee 22 drijfveren, 44 talenten en 53 competenties worden gemeten. De rapportages zijn ontwikkelingsgericht geschreven. Waar ben je goed in en waar zit je ontwikkelpotentieel? De talentenanalyse is voor de meeste mensen een eyeopener: de rapportage is treffend en zeer herkenbaar.

Dit inzicht helpt enorm om eigen motieven en voorkeursgedrag in kaart te brengen, te begrijpen en effectief in te zetten. Samen met de TMA BeroepsInteresse analyse (BIA) wordt inzage gegeven in de best passende werkomgeving.