NEN

De opdrachtgever

De NEN, Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, verbindt partijen en belanghebbenden en zorgt ervoor dat zij komen tot afspraken die worden vastgelegd in normen en richtlijnen. Dit doen ze in nationale en/of internationale normcommissies.

De opdracht

Ik adviseer en begeleid NEN bij het ontwikkelen en bouwen van een strengths based cultuur met behulp van de CliftonStrengths methodiek. Alle ca. 400 medewerkers (incl. leidinggevenden) gaan individueel en in hun (project)teams aan de slag met het bewustworden, ontwikkelen en benutten van de eigen en elkaars talenten. Het overall doel is het bevorderen van de onderlinge samenwerking (ook tussen de teams), het vergroten van de medewerkersbetrokkenheid en het creëren van positieve energie op de werkvloer.

Mijn aandeel

Ik ben hoofdaannemer van dit project en werk hierin nauw samen met bureau Making Sense Together. Mijn werkzaamheden zijn:

  • Adviseur en sparringpartner voor HRM en MT NEN
  • 1:1 Coachgesprekken
  • Ontwerpen en faciliteren van teamsessies
  • Bijdrage leveren aan het leiderschapsprogramma
  • Ontwerpen van verschillende instrumenten t.b.v. de implementatie van het gedachtengoed