Sociale Verzekeringsbank

De opdrachtgever

SVB voert sociale verzekeringen uit, zoals de AOW, kinderbijslag of het Persoonsgebonden budget (PGB) en helpt burgers bij het verkrijgen hiervan. Ook controleren zij dat er geen betalingen gedaan worden aan burgers die er geen recht op hebben. En adviseert de Rijksoverheid bij de voorbereidingen en het toetsen van nieuwe regelingen en wetten.

De opdracht

De SVB zocht een ervaren professional om in samenwerking met de afdeling Management Development en een projectteam actief bij te dragen aan het verder ontwikkelen, reviewen en realiseren van een online ‘Ontwikkelhuis’ op basis van een nieuw ontwikkelprofiel voor operationeel leidinggevenden van de Directie Sociale Verzekeringen.

Mijn aandeel

Ik heb een projectplanning opgesteld voor de werkorganisatie 2021, een presentatie gemaakt voor de organisatiebrede communicatie van het nieuwe Ontwikkelhuis, kwalitatieve interviews gehouden onder de doelgroep om hun wensen te onderzoeken en teksten geschreven o.a. voor een animatiefilm.

Dit zegt de klant

“Janneke is een vakvrouw en heeft zich, in de korte tijd dat we hebben mogen samenwerken, als een stevige sparringpartner laten zien die kritisch is en met vernieuwende inzichten komt. Ze heeft zich snel dermate in de SVB verdiept zodat de geleverde diensten en adviezen echt passend zijn. In de tijdelijke ondersteuning heeft Jannneke mij maximaal ontzorgt. Dank je wel Janneke!”

Jacqueline ElsenaarManagement Development adviseur